top of page
Billede af mig1.jpg

Om mig

SPECIALPSYKOLOG KENNETH LEONHARDT

Mit navn er Kenneth Leonhardt, jeg er 44 år gammel og uddannet psykolog ved Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af psykolognævnet og efter opnåelse af denne, har jeg taget en 4 årig efteruddannelse som Specialpsykolog i Psykiatri. Ved siden af dette er jeg uddannet inden for den Kognitive Adfærdsterapi samt som instruktør i mindfulness. Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring i Region Hovedstaden, hvilket betyder jeg tager imod henvisninger.

Jeg har solid terapeutisk erfaring fra sikrede institutioner, egen praksis gennem 10 år, samt fra psykiatrien hvor jeg har været i akut modtagelsen, på forskellige sengeafsnit samt i ambulatorie. Jeg har endvidere været en del af Region Hovedstadens Akutberedskab samt Psykiatrisk Center Københavns Psykologiske Krisevagt.

Ved siden af det kliniske arbejde har jeg undervist medicinstuderende i psykiske lidelser samt amerikanske universitetsstuderende i Krise og traumepsykologi.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeutisk Selskab samt Psykotraumatologisk Selskab.

Jeg arbejder iht. de etiske principper for nordiske psykologer & er som autoriseret psykolog, underlagt psykologloven som pålægger "at udvise omhu af samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed".

Om mig: About Me
bottom of page